Có 12 kết quả :

Nhà văn Kim Dung

Tôi dịch Kim Dung

TP - Dịch Kim Dung với tư cách một người đọc, tôi được biết về cái học của một tác giả võ hiệp hiện đại. Dịch Kim Dung với tư cách một người học, tôi được biết về cách nghĩ của một nhân vật văn hóa Trung Quốc. 
Những bước chân của Kim Dung trên đất Bắc

Những bước chân của Kim Dung trên đất Bắc

Điều hiển nhiên là các tín đồ của “kiếm hiệp giáo” trên đất Bắc biết đến truyện “chưởng”, sau này gần như đồng nghĩa với “kiếm hiệp Kim Dung”, muộn hơn nhiều so với ở miền Nam. Đất nước thống nhất tháng 4/1975 dẫn tới một kết quả là cùng với xe Honda và tủ lạnh ngược ra Bắc, còn có cả truyện “chưởng Kim Dung”.