Có 1 kết quả :

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (trái) bên giường bệnh thi sĩ Hữu Loan

Việc muộn của một Bộ trưởng

TP - Tôi hơi hoang mang khi biết ông Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu này chưa hề gặp chứ đừng nói quen với thi sĩ Hữu Loan? Cái phên dại che hờ lối cổng vào nhà thi sĩ Hữu Loan, rất ít, ít lắm quan chức hàng tỉnh chứ nói chi quan chức Trung ương, được đẩy ra để vào nhà.