Có 494 kết quả :

Nhà máy Bột - Giấy VNT19Ảnh: Nguyễn Ngọc

Hàng loạt câu hỏi về môi trường

TP - Nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi không chấp thuận cho Nhà máy Bột - Giấy VNT19 ở Khu kinh tế Dung Quất đặt đường ống xả thải ra vịnh Việt Thanh (thuộc thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn). Họ cho rằng việc xả thải sẽ ảnh hưởng đến môi trường biển và làm mất ngư trường truyền thống của dân địa phương.