Có 1 kết quả :

Năm 2019 Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Năm 2019 Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Kết thúc năm 2018, Viettel đã hình thành nhiều sản phẩm, dịch vụ, hệ sinh thái công nghệ sẵn sàng trở thành nhà cung cấp dịch vụ số bên cạnhvai trò là nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông đã được định vị trong suốt gần hai thập kỷ qua.