Có 8 kết quả :

Dự án Xử lý nước thải Hồ Tây có công suất 33.000 m3/ngày

Hà Nội học tập Đức kinh nghiệm xử lý nước thải

TPO - Đại sứ Đức cho biết, trước đây, nước Đức cũng từng trải qua giai đoạn ô nhiễm nặng nề, trong khi đến nay 99,8% các hộ gia đình đã được kết nối với hệ thống xử lý nước thải, tỷ lệ hài lòng của người dân về hệ thống nước thải là trên 90%.
Minh họa: Đỗ Hiệp

Hơi gái

TP - Trần Tử Lâm ở huyện Hương Sơn vốn là một người học giỏi có tiếng, ngay lần thi đại học đầu tiên đã đỗ cao tót vời, ai nấy đều nhìn Lâm ngưỡng mộ. Nhưng thật là oái oăm, Lâm sinh ra không gặp thời, dù tốt nghiệp đại học loại giỏi nhưng ra trường chả có cơ quan nào nhận vào làm.