Có 9 kết quả :

Các công dân Việt Nam ở Mỹ về nước. (Ảnh: Mofa)

280 người Việt ở Mỹ về nước an toàn

TPO - Trong ngày 26 - 27/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ và Vietnam Airlines phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước an toàn. 
Nhóm công dân Việt Nam tại Mỹ được đưa về nước. (Ảnh: Mofa)

Đưa 340 người Việt ở Mỹ về nước

TPO - Trong các ngày 15-16/5, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, Vietnam Airlines và các cơ quan chức năng Mỹ đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ Washington DC về nước an toàn.
Đã đưa 350 người Việt ở Mỹ về nước

Đã đưa 350 người Việt ở Mỹ về nước

TPO - Trong các ngày 7-8/5, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước an toàn.