Có 1 kết quả :

Đưa 276 người Việt Nam ở Canada về nước

Đưa 276 người Việt Nam ở Canada về nước

TPO - Trong hai ngày 8-9/5, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa 276 công dân Việt Nam từ Vancouver về nước.