Có 63 kết quả :

Apple Store và iTunes bất ngờ ngừng hoạt động khiến người dùng lo lắng.

App Store bất ngờ ngừng hoạt động

Sự cố kéo dài trong thời gian không lâu, nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý từ người dùng, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề về truy cập và dữ liệu người dùng đang là những câu chuyện được ưu tiên hàng đầu.