Ngôi nhà chứa hơn 100 món đồ cổ

Hơn 20 năm qua, ông Tuấn huyện Lai Vung sưu tập và lưu giữ hơn 100 món đồ cổ để trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng.