Có 3 kết quả :

Trường quốc tế: Ngó lơ giáo dục văn hóa Việt?

Trường quốc tế: Ngó lơ giáo dục văn hóa Việt?

Mang tiếng là “quốc tế”, thời gian qua, nhiều trường thuộc loại hình này (tại TP. Hồ Chí Minh) đã khiến xã hội không khỏi băn khoăn, bởi nhiều trường chỉ chú tâm chạy theo lợi nhuận mà lơ là chất lượng. Nhất là việc giáo dục văn hóa Việt cho học sinh …