Nghỉ việc không lương trên 14 ngày có được đóng BHXH?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bạn đọc Trịnh Thanh Tú hỏi: Trường hợp người lao động tạm nghỉ việc không lương trên 14 ngày trong tháng công ty có phải đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp tháng đó cho người lao động không?

TRẢ LỜI:

Khoản 3 Điều 85, khoản 4 Điều 86 Luật BHXH 2014 quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH của tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Điều 58 Luật Việc làm 2013 quy định: Tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH.

Theo các quy định trên, trường hợp người lao động nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không công ty và người lao động đóng BHXH bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của tháng đó.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN có thể liên hệ Tổng đài của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp, gọi số: 1900.90.68.

MỚI - NÓNG