Có 2 kết quả :

Những định hướng lớn của Trung ương về đổi mới, hoàn thiện chính sách đất đai

Những định hướng lớn của Trung ương về đổi mới, hoàn thiện chính sách đất đai

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.
Quý hồ tinh bất quý hồ đa

Quý hồ tinh bất quý hồ đa

TP - Cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, lâu nay vẫn là câu chuyện “nói nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu”. Bởi vấn đề này không chỉ khó, đụng chạm mà còn liên quan trực tiếp đến con người, đến tâm tư, tình cảm.