Có 1 kết quả :

Cân bằng năng lực và xu hướng ngành nghề, Gen Z nên chọn ngành học này

Cân bằng năng lực và xu hướng ngành nghề, Gen Z nên chọn ngành học này

Sự ra đời của ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong những năm gần đây ở các trường có thế mạnh đào tạo về kinh tế ngày càng thu hút thí sinh lựa chọn. Một trong những điểm nổi bật của ngành này là hợp xu hướng phát triển của Việt Nam hiện nay, đặc biệt đầu ra nghề nghiệp mang nhiều dấu hiệu tích cực.