Có 3 kết quả :

Gần 3.500 cơ hội việc làm cho sinh viên

Gần 3.500 cơ hội việc làm cho sinh viên

TPO - Trong Ngày hội việc làm 2019 có chủ đề “Sinh viên với thị trường lao động” thu hút 80 doanh nghiệp tham gia, đã có gần 3.500 cơ hội việc làm dành cho sinh viên thuộc các lĩnh vực nhân sự, biên phiên dịch, hành chính, marketing, quản trị kinh doanh.