Ngày 2/8, các công dân Việt Nam bắt đầu rời Libăng

Ngày 2/8, các công dân Việt Nam bắt đầu rời Libăng
Ông Nguyễn Quốc Nam, cố vấn cao cấp của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, cho biết đến nay đã có khoảng 70 người Việt Nam chính thức đăng ký và đủ giấy tờ để về nước.

Vào ngày 2/8 IOM sẽ đưa những người này từ Bâyrút sang Xyri bằng xe buýt, cùng với các công dân Philíppin.

Theo vị đại diện IOM, các công dân Việt Nam nói trên sẽ được đưa từ thủ đô Đamát của Xyri về Băng Cốc, Thái Lan,  bằng máy bay và tiếp đó sẽ về Hà Nội cũng bằng máy bay (lịch trình bay đang được thu xếp).

MỚI - NÓNG