Ngân sách khó khăn, nguồn tiền nào để hỗ trợ doanh nghiệp?

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải
TPO - Chính phủ có thể sử dụng nguồn dự phòng còn lại của ngân sách nhà nước, nguồn điều chỉnh tăng hỗ trợ phần lãi suất qua hệ thống ngân hàng để tạo ra dòng tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Tại kỳ họp thứ 3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ liên quan đến việc ban hành một số giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Việc cho ý kiến về các nội dung này thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội căn cứ vào quy định của pháp luật và Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Sau khi thảo luận Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã kết luận về cuộc họp, làm căn cứ để Uỷ ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với Uỷ ban Pháp luật và Bộ Tài chính hoàn thiện Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 01/10/2021.

Cụ thể, thứ nhất là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và bị giảm so với tổng doanh thu năm 2019 (chứ không lấy mốc thời gian so với doanh thu năm 2020 như Tờ trình của Chính phủ).

Thứ hai, miễn toàn bộ số thuế phải nộp của quý III và quý IV/2021 cho các hộ cá nhân kinh doanh. Trong nghị quyết cũng đề cập đến việc các doanh nghiệp hoặc các đơn vị sự nghiệp hoạt động có nộp thuế nhưng chịu tác động tiêu cực của Covid-19. Có phân định các đối tượng chịu ảnh hưởng theo lĩnh vực và trong các vùng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Thứ ba, giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021 cho một số lĩnh vực dịch vụ theo Tờ trình của Chính phủ, nhưng đề nghị Chính phủ rà soát trong các lĩnh vực đang đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng để loại trừ, không giảm cho các lĩnh vực được hưởng lợi trong đại dịch COVID-19. Đồng thời, nghị quyết cần thể hiện rõ trách nhiệm của Chính phủ trong tổ chức thực hiện để đảm bảo giảm thuế giá trị gia tăng, đạt được mục tiêu là người tiêu dùng được hưởng chính sách.

Thứ tư, miễn tiền nộp chậm, phát sinh năm 2020 và năm 2021 cho các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020. Chính phủ cần tiếp tục rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách khác, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý chính sách hỗ trợ về lãi suất tín dụng cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng cả ở hai kênh hỗ trợ lãi suất của hệ thống ngân hàng và kênh hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tài khóa.

Về nguồn để thực hiện các chính sách hỗ trợ này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ nghiên cứu hai phương án: Một là có thể sử dụng nguồn dự phòng còn lại của ngân sách nhà nước, hai là sử dụng từ nguồn điều chỉnh tăng hỗ trợ phần lãi suất qua hệ thống ngân hàng, bên cạnh việc thực hiện hỗ trợ lãi suất qua Ngân hàng chính sách xã hội và NHNN&PTNT, nhằm tạo ra dòng tiền để hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ dựa trên chi phí lao động đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại phiên họp, 100% thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc thông qua các nội dung trên của dự thảo Nghị quyết.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ngân sách nhà nước hiện rất khó khăn. Ngân sách dự phòng đã hết. Hàng chục ngàn chiến sĩ công an, quân đội đang tham gia chống dịch ở phía Nam, nhưng không có ngân sách để cấp. Hiện phần tiết kiệm chi và một số khoản khác còn lại khoảng 14,620 nghìn tỷ đồng và Bộ Tài chính đang trình Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

MỚI - NÓNG
Tổng rà soát dự án bất động sản ở TPHCM
Tổng rà soát dự án bất động sản ở TPHCM
TPO - UBND TPHCM giao UBND các quận, huyện TP. Thủ Đức thống kê, phân loại tất cả các khu nhà ở, các dự án đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn qua các thời kỳ từ trước tới nay. Từ đó, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước.