Nêu gương cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 28/7, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan T.Ư Đoàn. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn dự và phát biểu tại Hội nghị.

Nêu gương cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1

Ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Tống Đức Thảo, Phó viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt chuyên đề "Cách thức, quy trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, những điều cần lưu ý để đảm bảo thực hiện quyền dân chủ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động".

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ban Nội chính T.Ư trình bày chuyên đề "Quán triệt, phổ biến một số quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực".

Nêu gương cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2
Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Bí thư T.Ư Đoàn đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện sớm. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên, liên tục, chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan báo chí của Đoàn.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; công khai, dân chủ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, các đoàn kiểm tra đều dành thời gian đầu giờ để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, tình cảm, ý kiến của cán bộ, công nhân viên chức trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt các đơn vị.

Tuy nhiên, anh Cương cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan T.Ư Đoàn như: một số ban, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; một số cán bộ, công chức người lao động chưa nhận thức đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc nắm bắt tư tưởng cán bộ của một số đơn vị còn chưa tốt, dẫn đến kiến nghị vượt cấp...

Anh Cương đề nghị, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết cho người lao động về thực hiện quy chế dân chủ. Các đơn vị sự nghiệp, báo chí thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề đều phải được đưa ra bàn bạc, thống nhất trong tập thể; duy trì nghiêm túc các cuộc họp giao ban lãnh đạo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý...

Anh Cương cho rằng, các đơn vị báo chí, trung tâm sự nghiệp, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phải định kỳ tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và nắm bắt thông tin về tình hình viên chức, người lao động để có giải pháp tháo gỡ kịp thời…

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cũng đề nghị các đơn vị báo chí làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của công chức, viên chức, người lao động trong giám sát, phát hiện, tố giác đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy, đảng viên nghiên cứu, học tập, tự tìm hiểu về quy định 69 của Bộ Chính trị về Kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

MỚI - NÓNG