Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư đã làm việc với lãnh đạo TP, Quân đoàn 4, một số cấp uỷ Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Ngày 4/4, tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư nêu rõ tại các Đại hội các cấp, nhiệm vụ quan trọng nhất là vừa đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng và của cấp trên, vừa xây dựng nội dung các văn kiện Đại hội cấp cơ sở, đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự cho việc bầu cấp ủy mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Tổng Bí thư nhắc nhở Đảng bộ thành phố phải gắn kết một cách chặt chẽ nhiệm vụ chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp với nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2005, lấy việc phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ của năm 2005 làm nội dung và động lực thúc đẩy Đại hội các cấp.

Tổng Bí thư hy vọng tất cả các cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực cố gắng đóng góp vào thành công của việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong thành phố.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ đoàn kết một lòng, đem hết tinh thần và nghị lực phấn đấu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn với khu vực phía Nam và cả nước, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Mặt khác, Tổng Bí thư cũng lưu ý thành phố về việc tăng trưởng kinh tế nhất thiết phải đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

Trước đó, chiều 3/4, Tổng Bí thư đã thăm và làm việc với các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư lưu ý Quân đoàn 4, một quân đoàn chủ lực cơ động làm nhiệm vụ trên một địa bàn chiến lược trọng yếu và là khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước, phải nhận thức đúng vị trí, nhiệm vụ, thường xuyên nêu cao cảnh giác, nhạy bén phát hiện, nắm chắc tình hình, luôn giữ thế chủ động, sẵn sàng chiến đấu, cơ động, phối hợp tốt với các lực lượng, xử lý đúng đắn, linh hoạt các tình huống, giữ vững hòa bình, ổn định và an ninh trên các hướng và khu vực được phân công.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Quân đoàn đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp, cán bộ đầu ngành tương xứng với chức năng quân đoàn chủ lực cơ động, đồng thời xây dựng đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

Quân đoàn cần chăm lo xây dựng đời sống vật chất tinh thần của bộ đội và xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và đoàn kết hợp đồng với đơn vị bạn.

Bên cạnh đó, Quân đoàn cần tăng cường công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nhắc nhở Quân đoàn làm tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo cho Đảng bộ Quân đoàn và các cấp thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, cá nhân chủ nghĩa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác xây dựng Đảng ở tất cả các Đảng bộ đơn vị để tiến hành tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn, tiến tới Đại hội Đảng toàn quân và Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

MỚI - NÓNG