Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn tại TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên thanh niên địa bàn dân cư tại TT-Huế tham gia làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm
Đoàn viên thanh niên địa bàn dân cư tại TT-Huế tham gia làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm
Trong 3 năm qua, hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư tại TT-Huế có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên.

Ngày 28/9, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức hội nghị sơ kết Kết luận số 07 "Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 - 2022”, Kết luận 08 “Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022.

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện bằng những cách làm hiệu quả, thiết thực; chất lượng công tác cán bộ Đoàn được quan tâm củng cố và kiện toàn; hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên...

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn tại TT-Huế ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng tập trung làm rõ và thảo luận một số vấn đề nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư và việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Hội nghị đã tập trung vào chuyên đề “Một số nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và các đoàn viên thanh niên tại địa bàn dân cư.

MỚI - NÓNG