Có 6 kết quả :

Ảnh minh họa: Internet

Quy trình ghép phổi cho nam phi công người Anh sẽ được tiến hành thế nào

TPO - Liên quan đến quy trình ghép phổi cho BN91 là phi công người Anh, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong lần hội chẩn gần đây nhất đã có sự phân công phân nhiệm cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được giao tìm nguồn cho tạng đủ điều kiện ghép phổi.