Có 16 kết quả :

Nam Huỳnh Đạo nói gì về võ công 'truyền điện'?

Nam Huỳnh Đạo nói gì về võ công 'truyền điện'?

TPO - Một trong những lý do khiến môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores đến Việt Nam lần nay, là thách đấu Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt. Bởi lẽ, võ sư đến từ Canada cho rằng võ công "truyền điện" của ông Kiệt là không thực tế.
Các võ sinh Nam Huỳnh Đạo đang luyện tập.

Nguồn gốc của võ phái bí ẩn Nam Huỳnh Đạo

Năm 1991, sau khi khai ngộ được những tuyệt kỹ của môn gia, trong tâm thức của Huỳnh Tuấn Kiệt thôi thúc ông truyền bá võ học đặc dị để không bị thất truyền. Huỳnh Tuấn Kiệt quyết định khai môn võ phái tại đình Nam Chơn.