Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng giảm đơn vị hành chính sau sắp xếp

Giám đốc Sở Nội vụ Hòa Bình Nguyễn Viết Trọng
Giám đốc Sở Nội vụ Hòa Bình Nguyễn Viết Trọng
TPO - Hai tỉnh Nam Định, Hòa Bình và thành phố Hải Phòng giảm số đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã sau khi sắp xếp. Trong đó Hòa Bình giảm nhiều nhất, với 59 xã.

Ngày 3/12, Bộ Nội vụ tiến hành thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021. Đây là các đơn vị đã được Hội đồng thẩm định cho ý kiến góp ý, yêu cầu hoàn thiện Đề án trong các Hội nghị trước đó.

Giám đốc Sở Nội vụ Nam Định Triệu Đức Hạnh cho biết, tỉnh Nam Định không có cấp huyện nào có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt dưới 50% so với quy định. Có 5 xã thiếu tiêu chuẩn, trong diện sáp nhập là: Yên Thành, Yên Xá (huyện Ý Yên); xã Hải Toàn (huyện Hải Hậu); xã Nghĩa Phúc (huyện Nghĩa Hưng); xã Xuân Thượng (huyện Xuân Trường). Sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Nam Định giảm 3 ĐVHC xã.

Còn tại tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Trọng cho biết, trên địa bàn tỉnh có huyện Kỳ Sơn có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định. 31 ĐVHC cấp xã có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định (28 xã và 3 thị trấn).

Tỉnh Hòa Bình xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình và sắp xếp 106 ĐVHC cấp xã (96 xã, 2 phường và 8 thị trấn); trong đó có 49 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích. Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Hòa Bình giảm 1 ĐVHC cấp huyện (huyện Kỳ Sơn) và 59 ĐVHC cấp xã.

Tại thành phố Hải Phòng, theo Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Cao, huyện đảo Bạch Long Vĩ có 2 tiêu chuẩn chưa đạt 50%, nhưng không trong diện phải thực hiện sắp xếp do có những đặc thù theo quy định của Chính phủ. Với cấp xã, thành phố Hải Phòng xây dựng phương án sắp xếp 12 ĐVHC (8 phường và 4 xã). Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, thành phố Hải Phòng giảm 6 ĐVHC cấp xã (4 phường và 2 xã).

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết, việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định. Tất cả các ĐVHC thuộc diện sắp xếp được lấy ý kiến cử tri đều tán thành với việc sắp xếp. Đề án đã thể hiện rõ hiện trạng, phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kế hoạch, lộ trình giải quyết đối với những người dôi dư; đánh giá tác động của việc sắp xếp và định hướng, giải pháp để phát triển đối với các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp; phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành của tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện sắp xếp…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, các tỉnh, thành phố đã xây dựng lộ trình cụ thể và phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp; phương án quản lý và sử dụng tài sản công đối với các ĐVHC sau sắp xếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; số liệu thể hiện trong các Đề án đã được cập nhật với nguồn trích dẫn đảm bảo đúng theo quy định… Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đề án của 3 tỉnh, thành trên.

Cùng ngày, Hội đồng thẩm định cũng thông qua Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính các huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng để mở rộng thành phố Lào Cai và sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

MỚI - NÓNG