Năm 2020, trên 90% người dân tham gia BHYT

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo Nghị quyết 68/2013 của Quốc hội.

Theo đó, hết năm 2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 68; Ước năm 2019, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số (vượt 1,7% mục tiêu Thủ tướng và Quốc hội giao). Năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu có trên 90% dân số tham gia BHYT.

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ xác định tập trung phát triển BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới cơ chế tài chính và phương thức thanh toán trong lĩnh vực BHYT…


MỚI - NÓNG