Năm 2020, Bảo hiểm y tế bao phủ 90,7% dân số

Năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90,7%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh…

Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, khai mạc ngày 21/10.

Theo đó, bên cạnh các mục tiêu vĩ mô, mục tiêu an sinh xã hội cũng đặc biệt được Chính phủ quan tâm. Theo đó, năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90,7%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh…

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm