Mục kích những 'vùng xanh' ngăn dịch COVID-19 ở Hà Nội

TPO - Tại “vùng xanh” người dân thiết lập các chốt chặn rồi tự chia nhau thành các ca trực để kiểm soát hàng hoá, người ra vào để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho khu vực dân cư.

Có thể bạn quan tâm