Một phần dãy Himalaya lần đầu tiên được nhìn thấy sau 30 năm

Việc phong tỏa thành phố do dịch COVID-19 đã làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí ở Ấn Độ. Điều này khiến một phần dãy Himalaya được nhìn thấy tại thành phố Punjab sau 30 năm.