Có 3 kết quả :

Mondelez Kinh đô Việt Nam tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa đến học sinh

Mondelez Kinh đô Việt Nam tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa đến học sinh

Trong thời gian gần đây, rác thải nhựa đang là vấn đề bức xúc trên toàn cầu đặc biệt tại Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, lời kêu gọi từ các tổ chức UN, NGOs, Công ty Mondelez Kinh Đô đã tổ chức Ngày Hội Xanh với chủ đề “Tái chế rác thải nhựa” cho 3,500 em học sinh tại Bình Dương vào ngày 23/11/2019.