Môn võ kỳ dị vùng Phúc Kiến

Cẩu Quyền còn gọi là Địa thuật khuyển pháp, có đặc điểm là hình ảnh không cố định, vừa đánh vừa lăn lộn, như mê hoặc đối thủ.

Có thể bạn quan tâm