Yên Bái xây dựng nông thôn mới:

Môi trường và hộ nghèo vẫn là hai tiêu chí khó đạt

Môi trường và hộ nghèo vẫn là hai tiêu chí khó đạt
TP - Tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái ba năm qua, tính đến nay mới có 1 xã đạt 19 tiêu chí (xã Tuy Lộc, TP Yên Bái), nhưng đã có 19 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 71 xã đạt 5 - 9 tiêu chí.

Những tiêu chí có nhiều xã đạt cao là: Quy hoạch, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống chính trị và an ninh trật tự. Tổng vốn đã chi cho chương trình xây dựng nông thôn mới gần 1.180 tỷ đồng (dân đóng góp hơn 164 tỷ đồng).

Môi trường và tỷ lệ hộ nghèo vẫn là hai tiêu chí khó thực hiện khi hầu hết các địa phương chưa đạt được. Việc xây dựng bãi rác tập trung, xử lý môi trường, thu gom rác thải đang rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

MỚI - NÓNG