Mỗi lít xăng sẽ 'gánh' thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường?

Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu được đề nghị tăng kịch trần
Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu được đề nghị tăng kịch trần
TPO - Với mức tăng từ 3.000 đồng lên mức trần 4.000 đồng/lít, dầu tăng từ 1.500 đồng lên mức trần 2.000 đồng/lít, số thu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) dự kiến đối với xăng dầu khoảng 55 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Ngày 12/7, tại phiên họp thứ 25, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Theo tờ trình của Bộ Tài chính, các nghiên cứu cho thấy, các hàng hóa thuộc diện chịu thuế BVMT (như xăng, dầu, mỡ nhờn, than đá, dung dịch HCFC, túi ni lông thuộc diện chịu thuế) trong quá trình sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Cũng theo tính toán của các nhà khoa học để trả lại môi trường thì mức thuế BVMT của các hàng hóa này phải cao hơn rất nhiều.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng dầu từ 3.000 đồng/lít hiện nay lên mức trần 4.000 đồng/lít, tăng 1.000 đồng/lít; Dầu diesel đề nghị tăng từ 1.500 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít, tăng 500 đồng/lít;

dầu mazut, dầu nhờn đề nghị tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít, tăng 1.100 đồng/lít; mỡ nhờn đề nghị tăng từ 900 đồng/kg lên mức trần 2.000 đồng/kg, 1.100 đồng/kg. Dầu hỏa đề nghị tăng từ 300 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít, tăng 1.700 đồng/lít.

Theo tính toán trên cơ sở: Mức thuế BVMT đối với xăng dầu theo phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên, thì số thu thuế BVMT dự kiến đối với xăng dầu là khoảng 55.096,0 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 14.368,0 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, than là sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi sử dụng. Tuy nhiên, than là đầu vào của nhiều ngành sản xuất, trong đó có điện. Do đó, để đảm bảo các nguyên tắc quy định mức thuế BVMT tại Luật thuế BVMT, khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên than, khuyến khích sử dụng nhiên liệu thay thế, có ảnh hưởng ít hơn đến môi trường, đồng thời không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của ngành than cũng như giá điện, đề nghị điều chỉnh mức thuế BVMT đối với than như sau:

Than antraxit: Đề nghị tăng từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn, tăng 10.000 đồng/tấn; than nâu, than mỡ, than đá khác: Đề nghị tăng từ 10.000 đồng/tấn lên 15.000 đồng/tấn, tăng 5.000 đồng/tấn.

Theo tính toán trên cơ sở: Mức thuế BVMT đối với than đá theo phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên, thì số thu thuế BVMT dự kiến đối với than đá là khoảng 2.385,0 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 795,0 tỷ đồng/năm.

Đối với dung dịch HCFC, Bộ Tài chính đề nghị tăng mức thuế BVMT đối với dung dịch HCFC từ 4.000 đồng/kg lên mức trần 5.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Theo phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên, thì số thu thuế BVMT dự kiến đối với dung dịch HCFC là khoảng 63,5 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 12,7 tỷ đồng/năm.

Đối với túi ni lông mức tăng được đề nghị từ 40.000 đồng/kg lên mức trần 50.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Theo phương án này, số thu thuế BVMT dự kiến đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế là khoảng 67,5 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 13,5 tỷ đồng/năm.

Mỗi lít xăng sẽ 'gánh' thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường? ảnh 1 Mức tăng cụ thể từng mặt hàng được đề xuất

Tránh tác động lớn đến đời sống người dân

Bộ Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với các loại hàng hóa theo đề xuất nêu trên là đảm bảo trong khung thuế BVMT và phù hợp với các nguyên tắc quy định mức thuế BVMT tại Luật thuế BVMT.

Với phương án điều chỉnh mức thuế BVMT nêu trên và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 thì việc điều chỉnh mức thuế BVMT sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7/2018 (so với tháng 6/2018) là khoảng 0,27-0,29% và sẽ tác động đến CPI bình quân năm 2018 là khoảng 0,11-0,15%.

Tuy nhiên, việc tăng thuế BVMT sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả; góp phần khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường (như xăng E5, xăng E10, dầu diesel B5, dầu diesel B10, túi ni lông thân thiện với môi trường). Từ đó, sẽ giảm phát thải ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT.

Với phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên thì tổng số thu thuế BVMT dự kiến là khoảng 57.612,0 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 15.189,2 tỷ đồng/năm. Từ đó sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó có các nhiệm vụ chi cho BVMT.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội nêu quan điểm, đối với xăng, dầu có ý kiến cho rằng, trong điều kiện hiện nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,29%, dần tiệm cận mức Quốc hội giao 4% và để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tránh tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Do vậy cần cân nhắc việc tăng thuế suất thuế BVMT đối với xăng. Đối với mặt hàng dầu Mazut, cũng có ý kiến đề nghị tăng thuế suất đối với dầu mazut ở mức thấp hơn.

MỚI - NÓNG