Có 3 kết quả :

Chờ sân Vinh mở hội

Chờ sân Vinh mở hội

TP - SLNA được đánh giá cao hơn khi có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì nhất là khi Navibank Sài Gòn cũng không hề tầm thường.