MHB tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

TP - Ngày 29/4/2014, tại khách sạn Riverside Palace, Tp. Hồ Chí Minh ngân hàng MHB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2014.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2013.

Theo báo cáo của ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch HĐQT (đại diện 40% phần vốn nhà nước), mặc dù đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế, MHB vẫn đạt được và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra: Lợi nhuận trước thuế đạt 109% kế hoạch đề ra, dư nợ cho vay đạt 27.693 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra với tỉ lệ nợ xấu chiếm 2.65% tổng dư nợ.

MỚI - NÓNG