Có 4 kết quả :

Một chương trình văn nghệ trong “Thay lời muốn nói”

MC Quỳnh Hương: Lật giở nhật ký 'thay lời muốn nói'

TP - Đến tháng 4 này, chương trình truyền hình nổi tiếng Thay lời muốn nói (TLMN) sẽ kỷ niệm 12 năm phát sóng. Gắn bó ngay từ buổi đầu, đảm trách nhiều công việc, trong đó có vai trò dẫn chương trình, có thể nói MC Quỳnh Hương là người viết nhật ký TLMN qua từng kỳ phát sóng.