MBB Hợp nhất: Các công ty thành viên tăng trưởng mạnh

MBB Hợp nhất: Các công ty thành viên tăng trưởng mạnh
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2018 đạt 1.918 tỷ VND, tăng trưởng rất ấn tượng 73% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 6.800 tỷ VND đề ra, lợi nhuận quý này đã đóng góp 28% cả năm. Song song với kết qủa ấn tượng của ngân hàng mẹ, chiến lược kinh doanh và lợi nhuận của các công ty thành viên MB Group cho thấy đã bước vào giai đoạn tăng tốc.

Đến hết quý 1/2018, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng đều vượt trội hơn tốc độ tăng trưởng năm ngoái. Doanh thu hoạt động của MBB đạt 4.233 tỷ VND, tăng 46% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu hoạt động của ngân hàng mẹ cũng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng 39%. Như vậy, nhờ hệ sinh thái doanh thu đa dạng, các công ty con của MBB, đặc biệt là mảng tín dụng tiêu dùng từ MCredit, hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán của MBS bắt đầu tăng tốc mạnh hơn các năm về trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.918 tỷ VND, tăng 73% so với cùng kỳ. So với kết quả kinh doanh ấn tượng của 2017, tăng trưởng lợi nhuận của MBB đến thời điểm này của 2018 còn vượt trội hơn hẳn. Lợi nhuận quý 1 đã đóng góp 28% lợi nhuận mục tiêu trong 2018.

Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng trưởng 5% so với cuối năm 2017, đạt 193.745 tỷ. So với dư nợ tín dụng mục tiêu 2018 ở mức 212.500 tỷ, dư nợ đến thời điểm này đã đạt được 91% mục tiêu năm nay.

Chất lượng tài sản tốt là một thế mạnh xuyên suốt của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu trong 3 tháng đầu 2018 ở mức 1,41%, luôn được kiểm soát dưới giới hạn nợ xấu 1,5% của ngân hàng đề ra. Có thể nói, MBB nằm trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ, luôn thấp hơn trung bình ngành năm 2017 2,5%. Tỷ lệ trích lập dự phòng/ lãi thu nhập hoạt động, theo đúng với dự báo của chúng tôi, hiện ở mức 27%, giảm so với mức trích lập 41% cùng kỳ do các trích lập dự phòng từ trái phiếu VAMC không còn trong năm nay và chất lượng nợ lại tiếp tục được cải thiện.

Quản trị chi phí hiệu quả hơn góp phần vào kết quả lợi nhuận quý này. Tỷ lệ chi phí hoạt động/ thu nhập hoạt động (CIR) tiếp tục giảm xuống mức 38,3% trong quý 1/2018 so với mức thấp cuối năm 2017 là 43%. Với tỷ lệ chi phí hoạt động như vậy, có thể nói MBB là một trong các ngân hàng có hiệu quả sử dụng chi phí tốt nhất ngành ở mức 35%. Cũng theo như trao đổi của ông ông Lưu Trung Thái – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng trong kỳ họp ĐHCĐ 2018 vừa qua, định hướng nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin và ngân hàng số là những mục tiêu quan trọng cải thiện năng suất lao động trong năm nay.

MỚI - NÓNG