Có 8 kết quả :

Các tình nguyện viên đang trong quá trình thí nghiệm.

Máy đọc những giấc mơ của con người

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một máy “đọc giấc mơ”. Sử dụng loại máy này để đọc những giấc mơ của con người, đưa những tình tiết của giấc mơ trong bộ não con người hiển thị trên một màn hình lớn.