Máy bay năng lượng mặt trời của Trung Quốc lần đầu cất cánh

MOZI 2, máy bay không người lái có sải cánh 15 m, thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên hôm 27/7.