Máu và hoa trên đất nước Chùa Tháp

TPO - Một bài báo của Campuchia cách đây tròn 30 năm đã viết: Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt, trên thế giới này, có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi.
 Máu và hoa trên đất nước Chùa Tháp ảnh 1