Có 9 kết quả :

Bê tông hóa cả mặt hồ

Bê tông hóa cả mặt hồ

TP - “Nếu chỉ để ăn uống và vui chơi thì hồ Tây không cần cầu cảng đồ sộ và chiếm nhiều diện tích mặt nước như vậy. Các dịch vụ này trên bờ và bất kỳ đâu ở Hà Nội cũng có thể phục vụ thượng khách có tiền”.