M2 Bradley của Mỹ sắp được nâng cấp, tiếp tục được cống hiến

Bắt đầu phục vụ trong lực lượng Quân đội Mỹ từ năm 1981 tới nay, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley sẽ sớm được nâng cấp để tiếp tục phục vụ nước Mỹ lâu dài hơn nữa

Có thể bạn quan tâm