Lý do phụ huynh không nên đăng ảnh con lên mạng xã hội

Ảnh đăng tải giúp người lạ dễ nắm bắt thói quen, sở thích của trẻ. Chức năng xác định vị trí vô tình khiến con có thể gặp nguy hiểm.