Có 1 kết quả :

Lương lao động theo ngành an ninh quốc phòng đang giữ vị trí đầu bảng

Lương sư phạm thấp thứ 3/10 nhóm ngành

TPO - Kết quả phân tích thống kê mô tả từ mẫu điều tra lao động việc làm 2018 cho thấy, lương tháng trung bình của lao động theo ngành học thì ngành an ninh quốc phòng đang chiếm vị trí đầu bảng với mức lương 10.479.000đ/tháng/người. Lương thấp nhất chính là nhóm ngành Nông nghiệp và thú y (6.478.000đ/tháng/người), nhóm ngành sư phạm thấp thứ 3.