Lương, phụ cấp mới của cán bộ, công chức, viên chức ra sao?

Nhiều thay đổi trong cách tính lương, phụ cấp từ 1/7.
Nhiều thay đổi trong cách tính lương, phụ cấp từ 1/7.
TPO - Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang đều là những đối tượng nằm trong diện điều chỉnh lương, phụ cấp từ ngày 1/7 tới đây. 

Bộ Nội vụ đang dự thảo, lấy ý kiến nhân dân về Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Nội vụ đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí từ 1/7 tới đây là: Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công thức tính mức lương sẽ là: Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng nhân hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở là: Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được tính bằng: Mức lương thực hiện từ ngày 1/7 cộng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) và cộng với mức phụ cấp thâm niên và nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, mức hoạt động phí được tính bằng Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng nhân hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/7, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Theo dự thảo Thông tư, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

MỚI - NÓNG