Lương lãnh đạo cả trăm triệu/tháng, SCIC nói gì?

TPO - Chiều 6/7, Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã phát đi thông báo lý giải chính thức sau khi có thông tin về mức lương của lãnh đạo đơn vị trong năm 2015 trung bình ở mức hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.

Theo đó, đại diện SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động SCIC tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp kết quả hoạt động kinh doanh của SCIC. Thực tế, năm 2015, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SCIC thực hiện vượt mức so với kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.

Với khoản thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi tháng của viên chức quản lý, đánh giá của lãnh đạo, SCIC khẳng định, số tiền trên bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thù lao. Trong số này, tiền lương, thưởng và thù lao đều theo đúng quy định của Chính phủ cũng như hướng dẫn của bộ chức năng. “Trong tổng thu nhập của viên chức quản lý, có một số khoản thù lao, tiền thưởng được hình thành từ năm 2014 nhưng chi trả trong trong năm 2015. Điều này do quy chế tài chính của SCIC được ban hành theo Quyết định số 3369/QĐ-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính áp dụng cho năm tài chính 2014 trở đi nên SCIC đã gộp cả nguồn của năm 2014 và năm 2015 để chi trả.”, thông tin giải thích nêu.

"Theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, việc quyết toán tiền thưởng cho viên chức quản lý được thực hiện theo nhiệm kỳ của viên chức quản lý được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên nên SCIC cũng dồn chi trả một số khoản các năm trước sang năm 2015 (là năm cuối nhiệm kỳ). Các khoản thu nhập này theo đại diện SCIC đều là những khoản thu nhập trước thuế, khi chi trả cho viên chức quản lý và người lao động, SCIC thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành”, thông báo của SCIC lý giải. Cũng theo đó, đại diện SCIC cho biết, đang báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này và sẽ thông tin chi tiết tiếp theo trên cơ sở kết quả báo cáo.

Theo báo cáo quản trị của Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) năm 2015 vừa công bố cho thấy bình quân thu nhập của lãnh đạo và nhân viên tại đây khá cao so với mặt bằng chung khối doanh nghiệp Nhà nước.

Cụ thể, 6 lãnh đạo chủ chốt của công ty có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Cụ thể, năm 2015, ông Lại Văn Đạo - Tổng giám đốc SCIC nhận về hơn 1,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân mỗi tháng của ông Đạo là 119 triệu đồng.

Bốn Phó tổng giám đốc, gồm: ông Lê Song Lai, ông Hoàng Nguyên Học, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Nhữ Thị Hồng Liên cũng nhận về mỗi người gần 1,3 tỷ đồng năm 2015. Trong khi đó, Kiểm soát viên Nguyễn Quốc Trị cũng nhận về gần 1,1 tỷ đồng….

Theo báo cáo tài chính, năm 2015, SCIC chi tới 121 tỷ đồng để trả chi phí cho nhân viên, trong đó chi phí cho các cấp quản lý là 71,7 tỷ đồng còn nhân viên là 49,3 tỷ đồng - tăng mạnh so với năm 2014. Chi phí nhân viên bao gồm lương và các khoản trợ cấp khác.

Với số nhân viên khoảng 273 người, ước tính chi phí cho một nhân viên của SCIC lên tới 37 triệu đồng/tháng. Năm 2014, thu nhập của nhân viên cũng đạt 30,4 triệu đồng/tháng.

Năm 2016, SCIC đã đặt kế hoạch doanh thu 12.528 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.414 tỷ đồng, trong đó lãi cổ tức là 4.428 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2015, SCIC còn nắm giữ vốn tại 197 doanh nghiệp với tổng các khoản đầu tư là 19.740 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG