Lương Giám đốc Cty thoát nước 2,6 tỷ, Cty chiếu sáng 2,2 tỷ

Lương Giám đốc Cty thoát nước 2,6 tỷ, Cty chiếu sáng 2,2 tỷ
TP - Lương của giám đốc Cty Thoát nước Đô thị TPHCM (TNĐT) là 2,6 tỷ đồng/năm, Giám đốc Cty chiếu sáng Công cộng (CSCC) 2,2 tỷ đồng/năm… trong khi người lao động bị tước đoạt nhiều quyền lợi trong thời gian dài.

> Lương nhân viên địa ốc giảm... 100%
> Những 'ông lớn' trả lương khủng nhất Việt Nam

Đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà về việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương và kiến nghị áp dụng mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương sản phẩm công ích năm 2012 của bốn công ty thuộc ngành giao thông công chính.

Theo đó, tổng tiền phải thu hồi do chi tiền lương, thưởng sai quy định cho các viên chức quản lý tại Cty TNĐT, Cty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn (CTGTSG) và Cty CSCC là hơn 6,2 tỷ đồng.

Kết luận về tiền lương cao bất thường và chế độ tiền lương bất bình đẳng cho thấy tại Cty TNĐT, lương của giám đốc (năm 2012) là 2,6 tỷ đồng/năm, chủ tịch hội đồng thành viên 1,6 tỷ đồng/năm (lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 25,6 triệu đồng/tháng, lao động mùa vụ 5,4 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý là hơn 111 triệu đồng/tháng).

Tại Cty CSCC, lương chủ tịch hội đồng thành viên là 2,4 tỷ đồng/năm, lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 55,3 triệu đồng/tháng, mùa vụ 7,8 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý hơn 164 triệu đồng/tháng)…

Trong khi đó, các đơn vị này vi phạm nghiêm trọng chế độ chính sách về tiền lương đối với người lao động. Cụ thể, Cty TNĐT ký hợp đồng mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 163 người lao động thường xuyên. 355 người đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn lại được ký hợp đồng có thời hạn.

Tương tự, Cty CTGTSG ký hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng đối với 120 lao động thường xuyên và ký có thời hạn đối với 94 người lao động đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG