Lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội tăng kỷ lục vì nắng nóng

Lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội tăng kỷ lục vì nắng nóng