Lựa chọn người có đạo đức, uy tín vào Ban chấp hành khóa mới

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu khai mạc Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu khai mạc Đại hội
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy bày tỏ mong muốn Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn để bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, thực sự là hạt nhân lãnh đạo.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Sáng 21/9, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh, đây một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự góp ý, hướng dẫn cụ thể, trực tiếp của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương. Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã thực sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà; phù hợp với định hướng của Trung ương và sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

 Nhấn mạnh, đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 có các nhiệm vụ hết sức quan trọng, bà Thủy cho biết, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các Cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Lần thứ 13 của Đảng. 

Lựa chọn người có đạo đức, uy tín vào Ban chấp hành khóa mới ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai
chúc mừng Đại hội.

Lựa chọn người có đạo đức, uy tín vào Ban chấp hành khóa mới ảnh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội

Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn để bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, thực sự là hạt nhân lãnh đạo; là trung tâm đoàn kết và có sức chiến đấu cao.

Đại hội lựa chọn bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ 13 của Đảng, là những người đủ tiêu chuẩn đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội các nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Thủy đề nghị mỗi Đại biểu và toàn thể Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung trí tuệ tham gia tích cực và có hiệu quả cao nhất vào các nội dung, để hoàn thành Chương trình của Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Lựa chọn người có đạo đức, uy tín vào Ban chấp hành khóa mới ảnh 3
Lựa chọn người có đạo đức, uy tín vào Ban chấp hành khóa mới ảnh 4 Toàn cảnh đại hội
Lựa chọn người có đạo đức, uy tín vào Ban chấp hành khóa mới ảnh 5

Năm 2035, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Về mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới, Hà Nam đề ra mục tiêu đến năm 2025 có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đến năm 2030: Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nam xác định một số khâu đột phá quan trọng là xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

MỚI - NÓNG