Loài chim đẻ trứng lớn nhất theo tỷ lệ cơ thể

Chim kiwi đẻ trứng nặng bằng 1/4 khối lượng cơ thể, giống như một người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ 4 tuổi.

Có thể bạn quan tâm