Loài cá sở hữu kỹ năng bay lượn như chim

Cá chuồn (flying fish) sống chủ yếu ở vùng nước ấm nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong tất cả các đại đương. Chúng có khả năng bay lượn trên mặt nước để tránh kẻ săn mồi.  

Có thể bạn quan tâm