Loại 9, bổ sung 15 dự án sân golf trên cả nước

Loại 9, bổ sung 15 dự án sân golf trên cả nước
TP - Thủ tướng vừa ký Quyết định 795 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020.

Theo đó, có 9 sân golf đã có trong kế hoạch trước đó bị đưa ra khỏi danh mục gồm: sân golf Sam Tạng (Hòa Bình), Yên Lập (Quảng Ninh), Nam Á (Huế), Bình Thuận, Bắc Bình (Bình Thuận), Cam Lập (Khánh Hòa)... đồng thời, bổ sung 15 sân golf vào kế hoạch phát triển đến năm 2020.

Dự kiến, tới năm 2020 cả nước có 96 sân golf, tập trung nhiều nhất ở miền Trung (30 sân), Đông Nam bộ (22 sân), Đồng bằng sông Hồng (19 sân). Bộ KH&ĐT được giao lập đề án bổ sung tiêu chí, điều kiện hình thành, quy định cấp phép, khai thác và quản lý sân golf, trình Chính phủ trong năm 2015.

MỚI - NÓNG