Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) từ đầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến nhân dân từ đầu năm 2023, được tổ chức rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai.
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) từ đầu năm 2023 ảnh 1

Ảnh minh hoạ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật đất đai (sửa đổi). Qua đó, dự án Luật đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại ba kỳ họp, lần đầu tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), lần thứ hai tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Sau khi được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, sau đó tổ chức lấy ý kiến nhân dân, thời gian dự kiến từ tháng 1 – 2/2023.

Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung lớn. Với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, có thể nêu hai phương án để xin ý kiến.

Việc lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân được thực hiện dưới hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thông qua cổng thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác.

Các ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác; phải được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)…

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi mới nhất đã không quy định trường hợp thu hồi khi có 80% người có đất thu hồi đồng ý. Việc bỏ đề xuất quy định 80% là nội dung tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề pháp luật vào tuần trước, khi hầu hết các ý kiến đều không đồng tình với đề xuất này.

MỚI - NÓNG